Click Link ข้างล่างนี้เพื่อ Download File
 

Update รายงานอีกแล้วครับ เพิ่มกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่ได้รับจากคุณสุนทรี.........................


รายงานบริษัทเส้นแป้ง ฉบับแก้ไขวันที่ 19 เมษายน 2547   (GB606_5.zip 530 KB)


ผลสอบ Update เฉพาะห้อง 1 (ไม่มี Link รูปภาพ)   (exam_result_nolink.xls   201 KB)
(ผล GB604 การจัดการการตลาด ออกแล้ว)

ผลสอบ Update เฉพาะห้อง 1 (่มี Link รูปภาพ เมื่อ Click ที่รหัสนักศึกษา จะเห็นหน้าตานักศึกษาคนนั้น  exam_result.wit  1.49 MB)
 หลังจาก Download ไปแล้วให้เปลี่ยน extension เป็น .exe
(Server ไม่ยอมให้เก็บ File EXE จึงได้เปลี่ยนสกุลจาก .exe เป็น .wit  เพื่อไม่ให้ถูก Server ลบ)

จากนั้น Double Click ที่ exam_result.exe
โปรแกรมจะสร้าง Folder Image พร้อมทั้งรูปเพื่อน ๆ ไว้ที่ Drive C:\ โดยอัตโนมัติ
(จะสร้าง File ใหม่คือ exam_result.xls อยู่ที่ C:\   และ Folder C:\Image ซึ่งจะเก็บรูปภาพทั้งหมดไว้)